Táto stránka je doplnkovým krokom k úvodnej stránke modelu. Kliknutím na tlačidlo sa dostanete späť.
Domáce nabíjanie

Škoda iV univerzálna nabíjačka

Káble do priemyselnej zásuvky

CEE 3P/16 A 400 V

káblový adaptér pre 11 kW nabíjaciu jednotku

(Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Francúzsko, Fínsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Island, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Portugalsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko , Slovensko, Slovinsko, Taliansko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko)

CEE 1P/16 A 230 V

káblový adaptér pre obe nabíjacie jednotky

(Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Francúzsko, Fínsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Island, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Portugalsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Taliansko, Veľká Británia, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko)

CEE 3P/32 A 400 V

káblový adaptér pre 11 kW nabíjaciu jednotku

(Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Francúzsko, Fínsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Island, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Portugalsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko , Slovensko, Slovinsko, Taliansko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko)

CEE 1P/32 A 230 V

káblový adaptér pre 7.2 kW nabíjaciu jednotku

(Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Francúzsko, Fínsko, Grécko, Holandsko, Litva, Lotyšsko, Malta, Nórsko, Portugalsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia)